Wat wij met uw belastinggeld doen

Bekijk het filmpje over waterschapsbelastingen

Uitleg over waterschapsbelasting - klik op de afbeelding om naar youtube te gaan

Bekijk de afbeelding over waterschapsbelastingen 

Uitleg over wat wij met uw belastinggeld doen vindt u ook op de afbeelding (klik erop om deze te vergroten) of de tekst hieronder.

Dit doet Wetterskip Fryslân met uw geld 

Wij zorgen voor schoon water

 • In onze 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) maken wij het afvalwater schoon dat via uw douche, toilet en gootsteen in het riool komt.
 • Wij zuiveren industrieel afvalwater en controleren lozingen op sloten.
 • Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers verbeteren we de kwaliteit van het oppervlaktewater.
 • Zwemwaterkwaliteit controleren wij elke zomer.
 • Met vishevels en visvriendelijke gemalen dragen we bij aan een gezonde visstand.

Wij houden Fryslân veilig en droog

 • Om u te beschermen tegen overstromingen, onderhouden wij 200 kilometer aan dijken.
 • We controleren 3.300 kilometer kaden en oevers langs meren, kanalen en vaarten op hun kwaliteit.
 • We verbeteren zo nodig de waterkeringen.
 • Om zware regenbuien tijdelijk te kunnen opvangen, richten we bergingsgebieden in die mogen overstromen.
 • Met in- en uitlaatsluizen en gemalen houden we de waterstand van de Friese boezem op het gewenste niveau.

Wij zorgen voor voldoende water

 • Met het baggeren en hekkelen van 5900 kilometer aan sloten en vaarten zorgen we ervoor dat deze hoofdwatergangen goed doorstromen.
 • Met 5.000 stuwen en 1.000 poldergemalen regelen we voldoende water voor natuur en landbouw.
 • Bij droogte voeren we zoet water aan uit het IJsselmeer.