Wijzigen waterpeil

  Als u het waterpeil in een gebied wilt wijzigen moet u een watervergunning aanvragen. Afhankelijk van de invloed verloopt de afhandeling via een watervergunning of een peilbesluit.

  Aanvragen waterpeilwijziging

  Een peilwijziging kunt u aanvragen via een watervergunning. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over vergunningen.

  Beoordeling invloed peilwijziging

  Wij beoordelen de invloed die een peilwijziging heeft op de verschillende belangen. Dit doen wij op basis van ons beleid. Bijvoorbeeld de invloed op de inrichting en het beheer van het watersysteem.   

  Afhandeling via een peilbesluit

  Wanneer de invloed op de verschillende belangen groot is wordt de aanvraag afgehandeld via de zwaardere peilbesluitprocedure. 

  • De behandelingstermijn is ongeveer 12 maanden. 
  • De verschillende belangen worden tijdens deze termijn zorgvuldig afgewogen. 
  • Ons bestuur beslist over de aanvraag.

  Kosten peilwijziging  

  Toelichting hoogte waterpeilen

  De streefhoogten van de verschillende waterpeilen zijn afgestemd op de functies (landbouw, natuur, bebouwing) van het gebied. De hoogte van de waterpeilen zijn door het bestuur van het waterschap vastgesteld in peilbesluiten. Het vaststellen van peilbesluiten is een wettelijke verplichting voor het waterschap. Door middel van een watervergunning kan tijdelijk (maximaal 10 jaar) afgeweken worden van de vastgestelde peilbesluiten.