Meedenken over een ontwerpbesluit (zienswijze indienen)

Wilt u reageren op een ontwerpplan van ons waterschap of uw mening geven over een ontwerpbesluit? Dan kunt u een zienswijze indienen. Het indienen van uw zienswijze kan zolang het ontwerpplan of ontwerpbesluit niet door het bestuur is vastgesteld (tijdens de terinzageperiode).

Reageer online en stuur ons uw zienswijze

Richt uw zienswijze aan ons dagelijks bestuur en vermeld om welk ontwerpplan of -besluit het gaat.
 

Mondeling reageren

U kunt ons tijdens kantooruren ook bellen om uw zienswijze in te dienen. Van dit gesprek maken wij een verslag, dat in de procedure van de behandeling wordt meegenomen.
 

Reactietermijn

U kunt reageren tijdens een terinzageperiode. Deze duurt 6 weken. Wanneer een terinzageperiode start, leest u in de kennisgeving over het ontwerpbesluit of ontwerpplan. Deze kennisgeving publiceren wij altijd in het waterschapsblad op overheid.nl.
 

Voorbeelden

Voorbeelden van ontwerpplannen of -besluiten zijn:

  • Een ontwerpprojectplan van een project in uw buurt. 
  • Een ontwerppeilbesluit, waarin nieuwe waterpeilen voor uw omgeving voorgesteld worden.