Verbeteren waterkering Stavoren en nieuw 'schansbankje'

We gaan de polderdijk over een lengte van 425 meter langs de Ringstraat en Breefenne in Stavoren verhogen en versterken om inwoners te beschermen tegen wateroverlast. Een nieuwe zitbank met uitzicht op de vroegere schans wordt onderdeel van deze waterkering. De werkzaamheden starten eind 2021 en zijn naar verwachting begin 2022 klaar.

Op deze pagina

  • [[ toc ]]

Klaar voor de toekomst

We controleren eens in de zes jaar of de waterkeringen in haar werkgebied voldoen aan de veiligheidsnormen. Uit deze controle blijkt dat de polderdijk langs de Ringstraat en Breefenne (inclusief het terrein bij de passantenhaven) niet hoog en/of stabiel genoeg zijn. Dat betekent niet dat bewoners gelijk gevaar lopen.

We verbeteren de kering, zodat deze weer voldoet aan de eisen. De polderdijk wordt over een totale lengte van 425 meter met grond opgehoogd (maximaal 30 centimeter) en versterkt. Zo kan deze de komende dertig jaar weer mee.

Waar gaan we aan de slag?

Op de onderstaande luchtfoto hebben we het traject van de waterkering langs de Ringstraat en Breefenne in Stavoren dat we gaan verbeteren in rood ingetekend:

Werkgebied verbeteren waterkering Stavoren.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Wat doen we bij het park?

Voor het gedeelte bij het park met de vijver aan de Breefenne is er voldoende ruimte om de bestaande waterkering op te hogen. Hier gaan we de kering over een lengte van 200 meter met ongeveer 30 centimeter ophogen.

Wat doen we bij de verenigingshaven?

Bij de passantenhaven gaan we het volgende doen:

  • Het gedeelte van de kering met een lengte van 100 meter tussen de Koebrug en de verenigingshaven: hier wordt op 1 meter uit de damwand over een breedte van 3,50 meter grond aangevuld tot een dikte van ongeveer 35 centimeter.
  • Het smalste deel van de kering met een lengte van 125 meter, tussen de verenigingshaven en de Breefenne: hier leggen we achter het bestaande voetpad een betonband van 125 meter lang en 50 centimeter breed aan in de kleur antraciet. Op vijf plaatsen krijgt deze betonband een houten zitting.

'Schansbankje'

We bouwen het ‘schansbankje’ op het smalste deel van de waterkering, tussen de verenigingshaven en de Breefenne, achter het bestaande voetpad. De zitbank krijgt op deze locatie de hoogte (30 centimeter) die nodig is om als kering te dienen. De bank bestaat uit een 125 meter lange betonband met daarop vijf houten zittingen en is een knipoog naar het verleden; het heeft de vorm van de vroegere schans. In de bank komt een plaat met uitleg voor bezoekers.
Voormalige schans Stavoren anno 1664.JPG
Stavoren anno 1664. De plek waar nu het schansbankje komt tegenover de voormalige schans is in geel ingetekend. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Blik op verleden

Het uitzicht vanaf de bank is een blik op het verleden. Bezoekers kijken straks uit naar de plek (aan de overkant van het water) waar een deel van de vroegere vestingwal lag: de schans van Stavoren. In de zeventiende eeuw was Stavoren een belangrijke, internationale zeehaven. De schans beschermde Stavoren onder meer tegen indringers en de Zuiderzee.

Het 'schansbankje' als onderdeel van de waterkering in Stavoren
Het toekomstige ‘schansbankje’ op de versterkte waterkering in Stavoren. Illustratie: Gerard Teuben.
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Overlast voor de omgeving

We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Mogelijk is er zicht op werkverkeer en kan er enige geluidsoverlast ontstaan. Uiteraard proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken en de omgeving erop voor te bereiden.

Planning

De werkzaamheden aan de kering in Stavoren starten eind 2021 en zijn naar verwachting begin 2022 klaar. 

Verbeteren waterkeringen Stavoren en omgeving

Het verbeteren van de polderdijk in Stavoren is onderdeel van een groter project ‘verbeteren waterkeringen Stavoren en omgeving’. Bij dit project versterken we sinds 2018 op diverse trajecten in de omgeving van onder andere Heeg, Oudega, Klein Gaastmeer, Gaastmeer en Stavoren de keringen. In dit gebied is inmiddels 9,6 kilometer aan keringen versterkt, het komende halfjaar wordt de resterende 6,1 kilometer aangepakt. Stevige keringen zijn nodig om het water te kunnen keren bij extreme neerslag.