Verbeteren waterkering Oudega (Sm.)

We gaan de waterkering in polder De Gealanden ten zuidwesten van het dorp Oudega (Sm.) over een lengte van 1450 meter verbeteren. De kering langs de Wide Mûntsegroppe voldoet niet aan de huidige veiligheidsnormen. De werkzaamheden starten naar verwachting in de tweede week van januari 2022 en zijn najaar 2022 klaar.

Inhoud van deze pagina

  • [[ toc ]]

Doel van het project

We controleren eens in de zes jaar of de waterkeringen in ons werkgebied voldoen aan de veiligheidsnormen. Uit een controle blijkt dat de polderdijk langs de Wide Mûntsegroppe door de veenondergrond en de achterliggende sloot hieraan niet voldoet. Er is geen acuut veiligheidsrisico.

We gaan de kering verbeteren door de sloot achter de kering te dempen en de kering zelf te verhogen en te verbreden. Op enkele meters achter de verbeterde kering graven we een nieuwe sloot. Als de kering op hoogte is gebracht, zijn inwoners weer beschermd tegen wateroverlast. De kering kan dan weer dertig jaar mee.

Bekijk hieronder het dwarsprofiel van de nieuwe kering:

Dwarsprofiel te verbeteren kering Oudega (sm).jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Werkgebied

De waterkering die we gaan verbeteren is op de onderstaande kaart met een rode lijn aangegeven. Dit traject sluit aan de oostkant aan op het projectgebied ‘Oudega aan het water’ (blauwe lijn op kaart). Dit is een provinciaal en gemeentelijk project, waaraan ook Wetterskip Fryslân deelneemt. 
Kaart verbeteren waterkering Oudega (Sm.).jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Het werk is afgestemd met project ‘Oudega aan het water’

Binnen het project ‘Oudega aan het water’ wordt op initiatief van de gemeente en provincie de aanliggende waterkering aangepast. Omdat het traject van 1450 meter van de waterkering (rode lijn op de bovenstaande kaart) buiten het plan ‘Oudega aan het water’ valt, pakt Wetterskip Fryslân dit zelf op. Wel hebben we met gemeente en provincie de planningen en ontwerpen van beide projecten afgestemd.

Fietspad valt buiten dit project

Binnen het project Oudega aan het water wil de gemeente Smallingerland in de toekomst een fietspad langs de waterkering aanleggen. Dit is een initiatief en een zelfstandig project van de gemeente Smallingerland en maakt geen onderdeel uit van ons project ‘verbeteren waterkering Oudega (Sm.)’.

Overlast voor de omgeving

We kunnen enige hinder door de werkzaamheden niet voorkomen. Direct omwonenden krijgen voordat de werkzaamheden starten bericht over de planning en mogelijke overlast. Er is zicht op bouwverkeer en machines in het veld en er kan enige geluidsoverlast ontstaan. Woningen en de weg blijven bereikbaar tijdens de uitvoering.

Voor dit project moet grond aangevoerd worden. De aannemer kiest de manier waarop de grond wordt aangevoerd; over het water of over de weg. Bij de keuze over de weg stellen wij als eis dat de aannemer de vrachtwagens met grond niet door het dorp Oudega mag laten rijden.

Planning werkzaamheden

We willen in de tweede week van januari 2022 starten met de werkzaamheden aan de waterkering. Een aannemer gaat het werk in opdracht ons uitvoeren.