Ruim baan voor vis

Het project ‘Ruim baan voor vis’ zorgt voor de verbetering van de vismigratie en de visstand. Daarom maken we zwemroutes langs sluizen, gemalen, stuwen, dijken en dammen visvriendelijk. Wij voeren dit project uit samen met de waterschappen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Hogeschool van Hall Larenstein. Het project wordt voor groot deel betaald door het Waddenfonds.

Waarom dit project?

Het doel van het project is om de migratie van vissen te verbeteren. Het gaat om vissoorten die zwemmen tussen de zoute Waddenzee en de zoete binnenwateren. Bijvoorbeeld: paling, glasaal, zeeforel, bot, stekelbaars en rivierprik. Een goede visstand zorgt voor een gezond milieu langs het water.

Wat gaat er gebeuren?

We zorgen ervoor dat vissen makkelijk en veilig van A naar B zwemmen door hindernissen, zoals dammen en gemalen. Dit doen we met speciale visvriendelijke systemen. Vissen kunnen dan bijvoorbeeld:

  • het hoogteverschil tussen water en het bouwwerk makkelijk overbruggen (vistrappen).
  • goed door de stroming zwemmen.
  • makkelijk door een opening in het bouwwerk zwemmen, zoals visvriendelijke pompen of een klep in sluisdeuren.

In sommige gemalen plaatsen we een camera of raam. Zo kan iedereen zien hoe de vissen langs de visvriendelijke bouwwerken zwemmen.

Ruim baan in twee fases

In de eerste fase van het project is onder meer de vismigratie van en naar de Waddenzee verbeterd. Zo zijn bij Nieuw Statenzijl, op de grens met Duitsland, maatregelen uitgevoerd waardoor trekvissen nu makkelijker naar de beken van Drenthe zwemmen. Ook zijn we bij Lauwersoog en in de Afsluitdijk bezig om de vistrek richting de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland te verbeteren.

In de tweede fase investeren we vooral in de aanleg van paai- en opgroeigebieden voor trekvissen in het kustgebied. Verder gaan we nog een aantal knelpunten oplossen bij gemalen en sluizen. Zo kunnen vissen ook in grotere poldergebieden terecht.

Living Lab Vismigratie

We bundelen binnen dit project kennis en krachten. Via het ‘Living Lab’-concept werken we samen met bijvoorbeeld beroepsvissers en hengelsporters. Een monitoringsprogramma volgt jaarlijks de effectiviteit van de vismigratievoorzieningen, zoet-zoutovergangen en brakwatergebieden. De opgedane kennis gebruiken we om de maatregelen te verfijnen.

Eindresultaat

Het project levert een waardevolle bijdrage aan het herstel van de populaties trekvissen in de Waddenzee en het versterken van de sport- en beroepsvisserij.  We willen uiterlijk in 2024 een groot deel van de resterende knelpunten oplossen en het evenwicht voor vissen tussen de Waddenzee en het achterland weer herstellen.