Versterking Lauwersmeerdijk

We versterkten de Lauwersmeerdijk over een lengte van 4,4 kilometer om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. Innovatie en duurzaamheid speelden hierbij een belangrijke rol. De dijk is nu voorzien van nieuwe bekleding en een nieuw profiel. De versterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Inhoud van deze pagina

  • [[ toc ]]

Doel van het project

De Lauwersmeerdijk is over een lengte van 4,4 kilometer (tussen Peazemerlannen en de R.J. Cleveringsluizen) voorzien van nieuwe bekleding en de dijk heeft een nieuw profiel gekregen. Er is gras-, asfalt- en blokkenbekleding gelegd. Daarnaast is er een fietspad buitendijks aangelegd. De dijk is nu beter bestand tegen hoge golfslag en inwoners kunnen nu en in de toekomst veilig blijven wonen, werken en recreëren achter de dijk. De werkzaamheden begonnen in 2019 en zijn afgerond in september 2021.

Werkgebied

De rode lijn op onderstaande afbeelding geeft aan welk deel van de Lauwersmeerdijk we hebben versterkt.

Kaart met daarop aangegeven het projectgebied

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Nieuwe bekleding Lauwersmeerdijk

Aan de onderkant van de Lauwersmeerdijk zijn duurzame Verkalit interlock-zetstenen geplaatst. De stenen passen in elkaar en de bekleding is buigzaam. Het voordeel van deze stenen is dat verzakkingen in de dijk gelijk te zien zijn, terwijl de dijk zijn sterkte behoudt. Ook gebruikt dit systeem minder beton. Aan de Duitse waddenzeekust worden deze zetstenen al jaren met positief resultaat gebruikt. De zetstenen zijn sterk en betrouwbaar bij hoogwater, stormvloeden en ijsgang. De zetsteen is tijdens dit project voor het eerst in de Nederlandse zoutwaterkering gebruikt.

Plaatsen van zetstenen op de dijk

Afbeelding: Plaatsen van de zetstenen op de Lauwersmeerdijk.

Eerste 900 meter nieuwe bekleding van de dijk is klaar

Afbeelding: Eerste 900 meter nieuwe bekleding op de Lauwersmeerdijk is klaar.

Materiaal opnieuw gebruikt

Het asfalt dat op de dijk lag, is opnieuw gebruikt in de nieuwe bedekking. Ook de blokken die op de dijk lagen, zijn volledig hergebruikt. Dit heeft een kostenbesparing en verduurzaming van de dijk op geleverd.

Vorm van de dijk is veranderd

De vorm van de dijk is veranderd. Er is een recht stuk in de dijk geplaatst dat bij extreem hoogwater de golven breekt. Wanneer er geen hoogwater is, kan het rechte stuk gebruikt worden als fietspad. De hoogte van de dijk is hiermee hetzelfde gebleven.

Dwarsprofiel van de Lauwersmeerdijk in de nieuwe situatie

Een dwarsdoorsnede van de Lauwersmeerdijk. De rode lijn geeft aan hoe het was. De groene lijn geeft aan hoe de nieuwe dijk is geworden. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

De versterking van de Lauwersmeerdijk is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken om overstromingen in Nederland te voorkomen. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen in heel Nederland. Een onderdeel daarvan is ook onze dijkverbetering Koehool tot Lauwersmeer en onze dijk- en duinversterking Schiermonnikoog.

Dijken voor beginners

Het verbeteren van een dijk is complex. Dat maakt het lastig voor inwoners om mee te praten over de plannen die we maken. Terwijl we participatie zo belangrijk vinden. Daarom is er gewerkt aan een boek waarin de belangrijkste informatie begrijpelijk wordt uitgelegd: Dijken voor beginners. Je leest het hier.