De Nieuwe Wielen

We gaan rond de Nieuwe Wielen aan de slag met het onderhouden van de polderdijken en het vergroten van het boezemoppervlak (boezem is het stelsel van vaarten, sloten en kanalen). Zo zorgen we voor schoon water en is het gebied straks beschermd tegen wateroverlast en watertekorten door klimaatverandering. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor Water en wordt gefinancierd uit het programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3). Naar verwachting starten de werkzaamheden begin 2022 en duren een jaar.

Doel van het project

De polderdijken in het gebied zijn op een aantal locaties te laag en onstabiel. Daarom verbeteren we in het gebied de polderdijken, wordt het boezemwateroppervlak vergroot en worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarmee houden we het water schoon en is het gebied beter beschermt tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij droogte door klimaatverandering.

Digitale informatiebijeenkomst

Woensdagavond 3 maart 2021 vond de digitale informatiebijeenkomst over de schetsontwerpen voor het gebied plaats. Mocht u niet hebben gekeken of behoefte hebben aan een herhaling, bekijk dan onderstaande video.

Werkgebied

De locatie van de werkzaamheden is aangegeven op onderstaande kaart.

Kaartje Nieuwe Wielen.png

Werkzaamheden

We gaan het volgende doen:

  • Op hoogte brengen van de regionale waterkeringen in het gebied.
  • Het aanleggen van een nieuwe geul die in verbinding komt met het boezemwater met een natuurlijke oever.
  • Het verhogen van het waterpeil in een deel van het gebied naar boezempeil.

De werkzaamheden hebben gevolgen voor een aantal gemeentelijke wandel- en fietspaden. Die worden voor een deel verlegd of aangepast.

Aanleg natuurvriendelijke oevers

We combineren het verbeteren van de keringen, daar waar mogelijk, met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Dit zijn luwe, ondiepe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en  -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers. Met de aanleg van de oevers verbetert de ecologische waterkwaliteit.

Wanneer gaan we aan de slag?

De eerste helft van dit jaar bereiden we het werk samen met de gemeente Leeuwarden technisch voor. Na de bouwvak vindt de aanbesteding plaats. De uitvoering start naar verwachting begin 2022 en duurt ongeveer een jaar. 

Overlast voor de omgeving

We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Mogelijk is er zicht op bouwverkeer en machines in het veld en kan er enige geluidsoverlast ontstaan. Ook kan het zijn dat tijdelijk een deel van het gebied wordt afgesloten om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

Uiteraard proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken en de omgeving erop voor te bereiden.

Wie voert het project uit?

Na de bouwvak vindt de aanbesteding plaats. Zodra de aannemer bekend is, publiceren wij dit onder andere hier.

Ruim Baan voor Water

De werkzaamheden in de Nieuwe Wielen zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor water waarbij diverse waterkeringen en -gangen in Fryslân worden aangepakt, zodat deze weer voldoen aan de gestelde eisen en er meer waterberging wordt gecreëerd. Zo zorgt het waterschap voor schoon water en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij extreme droogte door klimaatverandering. Polder de Foarutgong en de Ryptsjerksterfeart zijn ook onderdeel van dit project. 

pf.png

ELFPO logo met tekst.jpg