Organisatiestructuur

    Onze organisatie is onderverdeeld in 14 clusters, 24 teams, een directie en een ondernemingsraad. Eindverantwoordelijk voor de organisatie is de secretaris-directeur.

    In het organigram (pdf, 176 kB) vindt u een schematische weergave van onze organisatiestructuur.