Toegankelijkheid

Hier leest u aan welke eisen voor toegankelijkheid wij nog niet voldoen en wanneer we denken daar wel aan te kunnen voldoen. Ook ziet u hier wat wij doen om onze website zo toegankelijk mogelijk te maken.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 01-04-2019.

Wij willen zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de overheid (WCAG 2.1 op niveau AA). Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijker en toegankelijker voor alle gebruikers.

Verbeterpunten

Geografische kaarten

In 2019 gaan we kaarten vervangen door versies die toegankelijker zijn.

Als u problemen met de kaarten hebt, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Documenten

De pdf-bestanden op onze site voldoen op allerlei punten nog niet aan de eisen. Hierdoor zijn deze voor sommige bezoekers niet of slecht toegankelijk. Wij zijn bezig met een plan voor het toegankelijk maken van nieuwe pdf’s via training en aanpassing van de organisatie. Daarmee hopen wij dat binnen 1 à 2 jaar nieuwe pdf’s toegankelijk zijn. Daarna gaan we oudere bestanden aanpassen.

Als u problemen met een pdf-document hebt, neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Testresultaten

13-04-2018: Handmatig onderzoek door derden (pdf, 834 kB)
10-03-2017: Handmatig onderzoek door derden pdf, 760 kB)

Aanpak om toegankelijkheid te vergroten

Wij doen het volgende om onze website zo toegankelijk mogelijk te maken.

  • Controle vóór publicatie: onze redactie toetst alle teksten en andere onderdelen op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: de redactie voert periodiek controles uit op de content.
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Onderzoek: experts van buiten controleren regelmatig onze website. De gevonden problemen lossen wij vervolgens op.

Problemen met toegankelijkheid melden

Als u problemen met toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten.