Schadevergoeding aanvragen

Heeft u schade waarvan u denkt dat het waterschap die veroorzaakt heeft? Vul dan dit online formulier in.

Online schadeformulier

Behandeling van uw schademelding

Voor veel schades zijn wij verzekerd. Die worden behandeld door onze verzekeraar. Zij nemen contact met u op over uw schademelding. U kunt dan alleen met ons contact opnemen over de voortgang van uw schademelding. Niet-verzekerde schades behandelen wij zelf. Wij nemen dan contact met u op. 

Schadevergoeding claimen

Verzekeringsmaatschappijen besluiten op basis van wetsartikelen (en jurisprudentie). Wij hanteren dezelfde werkwijze. Als u een schadevergoeding claimt, heeft u niet zonder meer recht op vergoeding. Via het schadeformulier moet u aannemelijk maken dat de schade bestaat en dat u ons iets verwijt. U krijgt een vergoeding als blijkt dat wij aansprakelijk zijn.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De gegevens die u invult op het schadeformulier gebruiken wij voor de afhandeling van uw melding. Bij verzekerde schades sturen wij uw gegevens door naar onze verzekeraar. U kunt inzage vragen in uw gegevens en ons vragen deze eventueel te veranderen. Meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan vindt u op de pagina over privacyverklaring.

Regelingen schadevergoeding

Wij hebben enkele specifieke regelingen voor schadevergoedingen die van toepassing kunnen zijn:

Op overheid.nl vindt u de nadeelcompensatieverordening van Wetterskip Fryslân.