Schadevergoeding aanvragen

    Heeft u schade waarvan u denkt dat het waterschap die veroorzaakt heeft? Vul dan dit online formulier in.

    Online schadeformulier

    Schadevergoedingsregelingen

    Wij hebben enkele specifieke schadevergoedingsregelingen die van toepassing kunnen zijn:

    Op overheid.nl vindt u de nadeelcompensatieverordening van Wetterskip Fryslân.