Wij zijn extra alert op ontwikkelingen in de natuur door droogte

  • geplaatst op 08 augustus 2019 om 10:07

Wij inventariseren de hoeveelheid water dat uit de grond wordt gepompt (grondwateronttrekking) rondom natuurgebied Drents Friese Wold. Dit doen wij  op donderdag 8 en vrijdag 9 augustus. De droge situatie en het mogelijke effect op de natuur doordat water uit de grond wordt gepompt is de aanleiding van ons onderzoek. De inventarisatie gebeurt in een straal van 1.500 meter rondom het Natura2000-gebied. Wij gebruiken daarbij ook een drone. In de loop van volgende week kunnen wij een eerste indruk geven over de situatie.

Zicht op water dat uit de grond wordt gepompt

Momenteel hebben wij zicht op grondwateronttrekking door de jaarlijkse rapportageverplichting van boeren. Daarin staan onder andere meetgegevens van het water dat uit de grond wordt gepompt. De rapportageverplichting is voor de boeren die een vergunning hebben (meer dan 60 kubieke meter water per uur) of het hebben gemeld (minder dan 60 kubieke meter water per uur). Wij inventariseren of de vergunde/gemelde onttrekking van grondwater overeenkomt met de situatie in het veld.

Inventarisatie in Natura2000-gebied Drents Friese Wold

Er is gekozen om de inventarisatie bij het Natura2000-gebied Drents Friese Wold te doen. Grondwateronttrekkingen in combinatie met de droogte hebben daar mogelijk effect op de natuur.