Wetterskip Fryslân start vrijdag inspectie kaden wegens droogte

 • geplaatst op 03-07-2018 17:18

  Wetterskip Fryslân start vrijdag 6 juli 2018 met inspecties van droogtegevoelige kaden. Het gaat om ongeveer 900 kilometer aan kaden in Fryslân met een ondergrond van veen. Deze bevinden zich vooral in het zuidwesten van de provincie.

  Medewerkers van Wetterskip Fryslân controleren bij een neerslagtekort van boven de 150 millimeter de kaden op scheurvorming. Door droogte kunnen er scheuren ontstaan waar het water doorheen kan sijpelen. Wanneer er diepe scheuren of plekken zijn waar water doorheen sijpelt, dan repareren we de kade met klei.

  In totaal heeft Fryslân 3.300 kilometer aan oevers en kaden. De kaden op de klei- en zandgronden hoeven niet te worden geïnspecteerd.

  Waterstand Friese boezem verhoogd

  Wetterskip Fryslân verhoogt uit voorzorg de gemiddelde waterstand in de Friese boezem met 5 centimeter. Dit doen we om een buffer op te bouwen voor de komende periode.

  Alleen in de hoger gelegen (zand)gronden en op de eilanden is op sommige plaatsen sprake van droge sloten. Verder is er door de warme periode meer plantengroei in de sloten ontstaan, waardoor in sommige sloten de wateraanvoer gestremd is. Om de doorstroming van de sloten op peil te houden, voert het waterschap op sommige plaatsen in het beheergebied zomeronderhoud uit.

  Wateraanvoer Friese boezem

  Op dit moment zijn er geen problemen voor de Friese boezem en is de wateraanvoer voldoende. Voor de aanvoer van water maakt Fryslân gebruik van het IJsselmeer. Deze krijgt water vanuit de Rijn via de IJssel. Op dit moment is de toevoer van water nog groter dan de vraag. Dat betekent dat extra maatregelen niet nodig zijn. Wel worden de toevoer en de vraag samen met de omliggende waterschappen goed in de gaten gehouden.

  Beregeningsverbod

  Wanneer de vraag de toevoer overstijgt, volgt er een verbod op beregening met water uit sloten. We sluiten een beregeningsverbod later in de maand juli niet uit. Vooralsnog is dat niet aan de orde. Ook de zwemwaterkwaliteit houden we nauwlettend in de gaten.

  Tsjerk Hiddessluizen Harlingen minder vaak open en dicht

  Provincie Fryslân heeft, op verzoek van Wetterskip Fryslân, het schutregime bij de Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen aangepast. De zeesluis gaat vanaf dinsdag 3 juli minder vaak open en dicht. Door minder te schutten is er minder verlies van zoet water en komt er tegelijkertijd minder zout water binnen. Pleziervaartuigen gaan voortaan in groepen of samen met de beroepsvaart door de sluis. Dit kan leiden tot één uur extra oponthoud voor de pleziervaart.