Wetterskip Fryslân onderzoekt visstand

 • geplaatst op 24-08-2018 10:15

  We starten deze week met de opname van de visstand in een groot aantal wateren in ons beheergebied. Hierbij wordt gekeken naar aantallen, soorten, het gewicht en de conditie van de vissen. Daarnaast doen wij onderzoek naar de waterkwaliteit, waterplanten, algen en kleinere waterdieren. Al deze metingen geven inzicht in de ecologische toestand van het Friese water. Hiermee kunnen we de kwaliteit van de Friese wateren nog verder verbeteren.

  We laten de visstand elke drie jaar onderzoeken. Dit jaar worden in augustus en september zo’n vijftien wateren onderzocht. Waaronder het Bergumermeer, Grutte Kritte, Grote Wielen, Dokkumer Ee, Tjonger, Doezumertocht, de beide Compagnonsvaarten en een groot aantal meren in het zuidwesten van de provincie Fryslân.

  Maatregelen waterkwaliteit

  Om de kwaliteit van het water te verbeteren leggen we onder meer natuurvriendelijke oevers aan langs meren, kanalen en vaarten. Ook wordt geïnvesteerd in het verder verbeteren van de afvalwaterzuiveringen. Daarnaast passen we diverse stuwen, sluizen en gemalen aan om de vismigratie te bevorderen en de leefgebieden van vissoorten te vergroten. Met het grote visstandonderzoek kunnen we de effecten van dit soort maatregelen nagaan.

  Teruggezet

  Bij het onderzoek worden de Friese beroepsvissers en ecologisch adviesbureau ATKB uit Waardenburg ingeschakeld. Van alle gevangen vissen wordt de lengte gemeten en wordt er naar de gezondheid van de vissen gekeken. Alle vis wordt weer teruggezet in het water.