Tijdelijk mogelijk verslechterde waterkwaliteit in Dokkumer Grutdjip

 • geplaatst op 14-08-2018 15:35

  Door een ondergrondse leidinglekkage in de rioolwaterzuivering (RWZI) Dokkum, is zuiveringsslib in het Dokkumer Grutdjip terecht gekomen. Maandag 13 augustus werd het lek ontdekt waarna het gelijk is gerepareerd. Op basis van de eerste analyse adviseren wij uit voorzorg om de komende dagen niet te zwemmen in het Dokkumer Grutdjip tussen Dokkum en het Lauwersmeer. En ook het water niet te gebruiken als drinkwater voor vee. Het water wordt nu zo veel als mogelijk doorgespoeld.

  Waterkwaliteit

  We verwachten dat het negatieve effect op de waterkwaliteit beperkt is. Dit komt omdat het veel heeft geregend waardoor het slib verdund in het oppervlaktewater terecht is gekomen. De verwachting is dat de bacteriën uit het slib met de huidige watertemperatuur niet langer dan drie dagen overleven. Wel zijn er extra monsters genomen om de waterkwaliteit te volgen. De resultaten hiervan zijn aan het eind van deze week bekend. Vanwege de Elfsteden zwemtocht van Maarten van der Weijden meten we nu op extra punten in Dokkum de waterkwaliteit.

  Vragen en antwoorden

  Wat is er aan de hand?

  Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Dokkum is een lek ontstaan in een ondergrondse leiding. De leiding is direct gerepareerd. Helaas kon niet worden voorkomen dat zuiveringsslib het Dokkumer Grutdjip in stroomde. Hierdoor is de waterkwaliteit van het Dokkumer Grutdjip mogelijk tijdelijk verslechterd. Later deze week zal uit metingen blijken of dit inderdaad het geval is.

  Is het gevaarlijk?

  De vervuiling is alleen gevaarlijk als je het water binnenkrijgt. We adviseren daarom om niet te zwemmen in het Dokkumer Grutdjip en om er geen vee uit te laten drinken.

  Welke maatregelen worden er getroffen?

  Het lek is maandagmiddag gedicht. We spoelen het water de komende extra dagen door. Daarnaast zullen we de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten houden met behulp van extra bemonstering en analyses. 

  Wat betekent dit voor de 11stedenzwemtocht?

  De plaats van het lek bevindt zich op circa 1 kilometer vanaf de route van de 11stedenzwemtocht. We houden de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten door diverse punten op de route extra te controleren. 

  Hoe groot is het gebied?

  Het vervuilde water bevindt zich in het Dokkumer Grutdjip en wordt afgevoerd naar het Lauwersmeer. In het Dokkumer Grutdjip kan zich daarom de komende dagen nog een (verdunde) concentratie zuiveringsslib bevinden.

  Kun je de vervuiling zien?

  Nee, je kunt de bacteriën niet zien. Uit voorzorg raden we daarom aan om niet in het Dokkumer Grutdjip te zwemmen en dieren hieruit niet te laten drinken.

  Waarom kunnen we nu wel doorspoelen, en tijdens de droogte niet?

  Vanwege de neerslag die de afgelopen dagen is gevallen en de lagere temperaturen is het watersysteem weer enigszins hersteld en is er voldoende water voor deze tijdelijke maatregel.

  Wat zijn de verwachtingen voor de lange termijn?

  De verwachting is dat de rwzi in Dokkum binnen enkele dagen weer normaal functioneert en dat de waterkwaliteit van het Dokkumer Grutdjip weer voldoende zal zijn.