Oproep aan bedrijven: meld het uit de grond pompen van water bij ons

  • geplaatst op 13 augustus 2019 om 13:10

In de praktijk worden er meer putten gebruikt om water uit de grond te pompen dan bij ons geregistreerd staan. Dit blijkt uit een inventarisatie van vorige week in het gebied rondom het Drents Friese Wold. Daarom roepen wij bedrijven op om zich aan hun meldingsplicht te houden. De droge situatie en het mogelijke effect op de natuur doordat water uit de grond wordt gepompt, was de aanleiding om dit te onderzoeken. Boeren gebruiken het grondwater onder andere om het droge land te besproeien.

Meer putten in gebruik dan geregistreerd

In een straal van 1.500 meter rondom het Drents Friese Wold (Friese kant) bezochten wij 16 bedrijven die samen 30 putten gebruiken om water uit de grond te pompen. Die staan bij ons geregistreerd. In praktijk blijkt dat de bedrijven samen momenteel 55 putten gebruiken. Boeren verleenden goede medewerking tijdens de inventarisatie. Zij gaven aan welke putten ze momenteel nog meer gebruiken en dat ze het uit de grond pompen van water alsnog zullen melden.

Mochten er op andere plaatsen ook meer putten worden gebruikt dan gemeld, dan roepen wij die bedrijven op om dat te melden.

Geen zicht op hoeveel water wordt gepompt

Doordat er meer putten gebruikt worden dan er geregistreerd zijn, hebben wij momenteel geen duidelijk zicht op de hoeveelheid water die uit de grond wordt gepompt. Ook de mogelijke invloed op de natuur is nog niet duidelijk.

Meer zicht op grondwateronttrekkingen

Er komt een voorstel aan ons dagelijks bestuur om meer onderzoek te doen naar grondwateronttrekkingen (water dat uit de grond wordt gepompt). Daarbij willen wij ook weten wat de invloed van die onttrekkingen is op de natuur. In het najaar van 2019 wordt dit voorstel behandeld.

Melding doen

Het onttrekken van grondwater uit de bodem kunnen bedrijven melden via omgevingsloket online. De meldingsplicht geldt bij grondwateronttrekking van minder dan 60 kubieke meter water per uur. Tenzij de pomp een capaciteit heeft van minder dan 1 kubieke meter water per uur, dan geldt de meldingsplicht niet.

Bij grondwateronttrekking van meer dan 60 kubieke meter water per uur is een vergunning nodig. Ook deze kan via omgevingsloket online worden aangevraagd.