Meld botulisme bij het Milieu-Alarmnummer Fryslân

  • geplaatst op 02-07-2018 16:41

    Door de huidige hoge temperaturen is er meer kans op botulisme. Ziet u dode eenden (of andere dode vogels) of verdacht veel dode vissen in het water (tekenen van botulisme)? Bel dan met het Milieu-Alarmnummer Fryslân: telefoon (058) 212 24 22. Dit nummer is ook buiten kantooruren bereikbaar.

    Botulisme is met name gevaarlijk voor vissen en watervogels. Het is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging, die wordt veroorzaakt door een bacterie. De bacterie verspreidt zich via kadavers van dieren die in het water of langs de waterkant blijven liggen. Deze bacterie wordt actief in ondiepe wateren waarin de temperatuur boven de 20 graden Celsius uitkomt.

    Meer informatie over botulisme vindt u op meldpuntwater.nl.