Contact

We kijken al 750 jaar vooruit. We houden de voeten droog en onze dijken sterk. We zorgen voor een goed waterpeil in sloten en meren, bewaken de waterkwaliteit en zuiveren het afvalwater. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn en beantwoorden graag uw vragen.

Telefoonnummers en contact

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Algemeen

(058) 292 22 22

Vragen over belastingen

088 7879 9000

Perstelefoon

06 51 31 73 64

Contactformulieren

Adres hoofdkantoor en laboratorium

Bezoekadres Postadres
Fryslânplein 3 Wetterskip Fryslân
8914 BZ Leeuwarden Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Let op: De nieuwe weg naar ons hoofdkantoor wordt nog niet goed weergegeven op Google-maps en andere navigatiemiddelen. Hieronder ziet u de juiste route vanaf de rotonde aan de Slauerhoffweg.

Adressen Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Contactgegevens rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's)